Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Cái Bang Thập Ác

Nhìn tiêu đề là hiểu rồi ha, truyện kể về tràng sóng giang hồ được gây ra bởi những ác nhân thuộc môn phái Cái Bang.

Lương Vũ Sinh Tác phẩm: 2