Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Công Chúa Nghịch Thiên

Giới thiệu:

“Ta là một công chúa, hai tay dính đầy máu tươi.

Còn trước đó, hai tay của tất cả mọi người, đều dính đầy máu của ta.”

Phỉ Hà Tác phẩm: 2