Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Cuồng Vũ Phong Vân

Thể loại: huyền huyễn, sắc hiệp, tiên hiệp. huyền ảo, xuyên không

Từ khi trường thành thì trong tâm ta đã có quyết định  nguyện lấy thân vi kiếm, lấy tâm vi đạo, một ngày nào đó ngao du cửu thiên, quần đạp thiên hạ, duy ngã độc tôn

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Mộng Vũ Tác phẩm: 2