Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đại Mã Linh Cửu - 代码零九

Đây là một cái sản phẩm quản lý tại dị thế giới 'Bị giết' cố sự.