Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đằng Tiên Bắc Ngạo

Bộ truyện của tác giả Vũ Quân được đăng hằng kỳ trên thời báo ĐỜI MỚI MAGAZINE.

Vũ Quân Tác phẩm: 2