Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đào Hoa Truyền Kỳ

Đây là bộ thứ 6 trong series Sở Lưu Hương Truyền Kỳ của tác giả Cổ Long.

Cổ Long Tác phẩm: 2