Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Đoạt Hồn Kỳ

Thể loại: Kiếm hiệp

Đoạt hồn kỳ là một trong những tác phẩm xuất sắc của Gia Cát Thanh Vân.

Truyện tập trung chủ yếu  về tiểu anh hùng Thương QUan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ...

Vì ai mà Động Trung lão nhân lại ôm một nỗi sầu khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt?

Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma kẻ mất tính.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Gia Cát Thanh Vân Tác phẩm: 2