[ Đồng nhân Harry Potter ] Người ngoài cuộc

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : [ Đồng nhân Harry Potter ] Người ngoài cuộc

" Lavender Steven, cậu đừng lo, có hai đứa bọn mình thì dù có kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng không giết cậu được, hai bọn mình bảo kê cậu, nghen "

Danh sách chương
Lavender-Akiho Tác phẩm: 2