Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Dụ Hành

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại,Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Hệ thống,Xuyên nhanh, NP,  Loạn Luân

Thịt thịt thịt! Ở thế giới khác nhau bạch bạch bạch! Không có tiết tháo vô hạn! Tất cả cốt truyện là thịt!! Huynh muội, cha con, thú nhân, xúc tua! np! Thế giới giả thiết: Hiện đại, cổ đại, viễn cổ, ABO, tây huyễn, mạt thế, tu tiên!

Trong câu chuyện này nhân vật chính lần lượt xuyên qua các thế giới khác nhau trãi nghiệm những nhiệm vụ khác nhau.

☆Thế giới thí nghiệm: Công nhân thân cường thể tráng 

☆Thế giới 1: Baba ngang ngược chuyên chế

☆Thế giới 2: Học sinh nghịch ngợm gây sự 

☆Thế giới 3: Thầy giáo mặt người dạ thú

☆Thế giới 4: Quân nhân lãnh ngạnh vô tình 

☆Thế giới 5: Thổ phỉ hung hăng ác ôn

☆Thế giới 6: Huynh trưởng máu lạnh thô bạo 

☆Thế giới 7: Thú nhân nồng đậm 

☆Thế giới 8: Giáo đồ dã tâm

☆Thế giới 9: Dị năng giả thâm tình ôn nhu

Lam Trà Tác phẩm: 2