Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Giang Hồ Thập Tam Ðao

Độc Cô Hồng Tác phẩm: 2