Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hào Hoa Kiếm Khách

Nam Kim Thạch Tác phẩm: 2