Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Thể loại: Đồng nhân kpop
Edit: Lô Vĩ Vi Vi

Bạn muốn thử nghiệm một loại nhân sinh khác sao?

[ hệ thống nhân sinh bl]

1, Hình thức minh tinh -- cúc khang linh +[ vận may siêu cấp ]

2, Hình thức học tập-- cúc khang linh +[ trí nhớ trời sinh ]

3, Hình thức bảo mẫu -- cúc khang linh +[ không gian thăng cấp ]

[ hệ thống nhân sinh bg ]

1, Hình thức minh tinh -- vận may siêu cấp 

2, Hình thức học tập -- trí nhớ trời sinh 

3, Hình thức bảo mẫu -- không gian thăng cấp 

[ Mời lựa chọn cẩn thận!]

Choi Ae Young muốn hét lên rằng hệ thống cái đầu em gái ngươi ấy. Đại gia cúc khang linh cái đầu ngươi ấy! Quyết đoán lựa chọn bg!

Dragons Tác phẩm: 2