Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Thể loại: Ngược, sủng, H, HE.
Nam chính: Âu Dương Vũ Thần.
Nữ chính:  Cố Uyển Đình.

Cuối cùng giữa chúng ta là gì? Là yêu, hay là hận? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu?

Tình yêu và thù hận? Đâu là ranh giới, đâu là kết thúc?

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 4 4
1 2 3 4 4
@seunghyunttop Tác phẩm: 2