Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

Lương Vũ Sinh Tác phẩm: 2