Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hồi Phong Thất Tuyệt

Tịch dương vẽ lên một dải ráng vàng rực rỡ theo thân ảnh hai người, gió đêm phơ phất, tay áo phất phơ, từ xa nhìn lại, họ như hai kẻ thần tiên…

Dương Biện Tác phẩm: 2