Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Hồng Lâu Đại Hiếu Tử - 红楼大孝子

Chuyện kể rằng Đổng Trác nạp thiếp, đại yến quần thần. ? ? Lữ Bố vốn là nâng ly cạn chén, có thể trong lơ đãng nhìn thấy nàng kia, nhất thời như bị sét đánh, nghĩa phụ cần nạp nữ nhân đúng là. . . Điêu Thuyền! ? ? Mất hồn chán nản, một đêm say mèm, bỗng nhiên bừng tỉnh, cũng đã xuyên qua đến Hồng Lâu thế giới, đã trở thành Ninh Quốc phủ Cổ Dung. Lúc này, hắn vừa muốn kết hôn . . .

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 3
1 2 3 3