Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Huyết Hải Thâm Thù

Nam Kim Thạch Tác phẩm: 2