Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Kiếm Đăng

Thái Bạch Tiên Ông, vốn dĩ là một thân vương nhà Tống, sau vì khởi nghĩa phục quốc không thành, nên chán nãn thế sự, bỏ lên núi ngày ngày bưng tuyết đắp tượng tiêu khiển.

Toàn Chân phái, vì gặp phải nạn phản đồ nên tan rã.

Lữ Cừu Cốc, vai mang nặng hai chữ hiếu trung, khiến máu đẫm giang hồ.

Vì long yêu nước mù quáng, bao nhiêu anh hùng bị kẻ tiểu nhân lừa đảo, lợi dụng...

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Hiểu Phong Tác phẩm: 2