Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

Truyện còn có tên khác là Tương Phi Kiếm.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Cổ Long Tác phẩm: 2