Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm thuộc bộ "Hạc Thiết ngũ bộ" gồm:

Hạc kinh Côn Lôn (Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm)
Bảo kiếm kim thoa
Kiếm khí châu quang
Ngọa hổ tàng long
Thiết kị ngân bình

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Vương Độ Lư Tác phẩm: 2