Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân

[ Tác giả: @seunghyunttop ] - Nhân vật chính trong truyện: • Male Lead: Lăng Từ Vương. • Female Lead: Hạ Bối Doanh. - Thể loại: Ngọt, Sủng, Hường. √ KHÔNG TỰ TIỆN CHUYỂN VER HOẶC EDIT LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.

seunghyunttop Tác phẩm: 2