Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Lưu Hương Đạo Soái

Sở Lưu Hương truyền kỳ:

- Long Hổ Phong Vân
- Quỷ Luyến Hiệp Tình
- Lưu Hương Đạo Soái
- Đào Hoa Truyền Kỳ
- Tân Nguyệt Truyền Kỳ
- Ngọ Dạ Lan Hoa

Cổ Long Tác phẩm: 2