Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ma Môn Tu Hành, Ngã Năng Mạt Trừ Phụ Diện Ảnh Hưởng - 魔门修行,我能抹除负面影响

Trương Thần xuyên qua đến ma môn đệ tử trên thân, dựa vào công pháp máy sửa chữa trở thành ma đạo cự kình.

【 Kiểm tra đo lường đến công pháp 《 Huyết Thần Kinh 》, dựa vào thôn phệ huyết dịch tu luyện 】

【 Tác dụng phụ: Dễ dàng bị trong máu ẩn chứa tinh thần ảnh hưởng, biến khát máu, thị sát, điên, thậm chí não tử vong 】

【 Xin chờ một chút, hệ thống sửa chữa bên trong......】

【 Đinh! Sửa chữa hoàn tất, tác dụng phụ thủ tiêu 】

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 3
1 2 3 3