Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Manh Sủng Ký

Lục Manh Tinh Tác phẩm: 2