Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ngọ Dạ Lan Hoa

Đây là bộ thứ 8 thuộc hệ liệt Sở Lưu Hương truyền kỳ của tác giả kiếm hiệp gạo cội Cổ Long.

Cổ Long Tác phẩm: 2