Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ngũ Phụng Triều Long

Năm Vũ Tông thứ tư thời Ðại Ðường.

Quan trường biến loạn, gian thần cậy thế hoành hành, trung thần số bị hãm hại, số cáo lão về quê hoặc tìm chốn hoang sơn ẩn tích để khỏi chứng kiến cảnh dân tình bị ức hiếp, trăm họ lầm than...

Liễu Tàn Dương Tác phẩm: 2