Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Edit: Hắc Trư
Thể loại: Hiện đại, 1×1.

Thật sự mà nói Lâm Lập Thu bây giờ không có chút nào trách móc Trương Diệu Quân lúc đó bỏ đi mà không có chút nào lưu luyến, cậu nghĩ rằng bất quá chắc mình chỉ đau khổ một thời gian không nghĩ là đau khổ cả đời.

Cậu có thể vĩnh viễn yêu một người ở nơi xa xôi, người ấy vĩnh viễn ở nơi đó, thật giống như một tín ngưỡng.

Di Giác Tác phẩm: 2