Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Nhất Niệm Vĩnh Hằng

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 3 4 5 35
1 2 3 4 5 35
Nhĩ Căn Tác phẩm: 2