Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Người dịch: fishscreen

Luận Anh Hùng hệ liệt:

1. Ôn Nhu Nhất Đao
2. Nhất Nộ Bạt Kiếm
3. Kinh Diễm Nhất Thương
4. Thương Tâm Tiểu Tiễn
5. Triều Thiên Nhất Côn
6. Quần Long Chi Thủ
7. Thiên Hạ Hữu Địch
8. Thiên Hạ Vô Địch

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Ôn Thụy An Tác phẩm: 2