Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ông Xã Là Người Thực Vật

Văn Nhất Nhất Tác phẩm: 2