Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Phi Thiên Ma

Võ lâm Trung Nguyên đang hồi cực thịnh. Đạt được điều này phải nói đó là nhờ bao công lao và tâm huyết của Minh Chủ võ lâm, với sự trợ giúp đắc lực của Chấp Pháp Ân Oán Đài...

Giả Cổ Long Tác phẩm: 2