Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Phi Ưng Chưởng

Những mối ân oán giang hồ kéo dài từ hàng chục năm trước đến bao giờ mới dứt?

Ngọa Long Sinh Tác phẩm: 2