Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Quỷ Luyến Hiệp Tình

Đây là bộ tiếp theo của bộ Long Hổ Phong Vân đồng tác giả.

Cổ Long Tác phẩm: 2