Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Sư Huynh Ta Tuyệt Không Uống Thuốc (Sư Huynh Ngã Tuyệt Bất Cật Dược) - 师兄我绝不吃药

"Sư huynh, mời uống thuốc."

"Lấy ra, mau đem những này buồn nôn côn trùng lấy ra, ta không muốn, không cần a! ! !"

"Sư huynh ma chướng, cái này ngọc dịch bên trong nào có cái gì côn trùng, rõ ràng chỉ có trận trận linh quang lưu chuyển."

Thủy Mặc Thu Đông Tác phẩm: 2