Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ta Có Một Cái Quái Vật Editor (Ngã Hữu Nhất Cá Quái Vật Biên Tập Khí) - 我有一个怪物编辑器

Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian!

Quốc gia này loạn lạc, yêu nghiệt nhiều lần ra lúc, chúng ta chính đạo nhân sĩ làm. . . Chờ một chút, ta tựa như là si mị võng lượng chi chủ, yêu ma quái dị chi vương?

Lại nhìn Tần Hạo mang theo quái dị biên tập hệ thống, tại đây xương trắng khắp nơi, yêu ma khắp nơi dị giới chế tạo quỷ hút máu, ác long, lộc thủ tinh. . . Các loại quái vật, lấy quái chế quái!

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Tân Hỏa Chi Vương Tác phẩm: 2