Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Chuyen Xua De Kinh - Bac Tham Tham

  Chuyện Xưa Đế Kinh

  Bắc Thâm Thâm

  Số chương: 7
  Editor: Team Bánh Bánh 
  Thể loại: Cổ đại, OE.

  Trong thời cổ đại nữ nhân không được tham dự triều chính nhưng chỉ duy nhất một mình Hạ Hầu Di lại có thể làm làm quan, tay nắm thực quyền. Liệu một nữ nhi có thể xoay chuyển được càn khôn hay không? Còn trong mắt của bậc đế vương thì cho rằng Hạ Hầu Di không bao giờ trở lại nữa mới là kết cục tốt nhất.

1