Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Vo Hiep Trung Sinh - Dai Soai Phi

  Võ Hiệp Trùng Sinh

  Đại Soái Phỉ

  Võ Hiệp Trùng Sinh - Võng Du Thế Giới

  Thần Cấp Player - Lâm Dật xuyên vào trò chơi "Đại Giang Hồ" Thế Giới

  Nơi này có vô số môn phái chính tà ---- Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Toàn Chân, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, Đào Hoa Đảo, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Thành...

  Còn có rất nhiều tuyệt thế thần công trong truyền thuyết ---- Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đấu Chuyển Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ, Thái Cực Thần Công, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Độc Cô Cửu Kiếm, Quỳ Hoa Bảo Điển...

  Lúc này triều đình yếu ớt, là thời đại giang hồ loạn chiến.

  Vì thủ hộ bản thân cùng kiều thê bạn hữu của hắn 

  Lâm Dật bước chân vào giang hồ!

  Đây là truyền thuyết về một thiếu niên tại trong giang hồ loạn chiến dần dần phát triển, cuối cùng tung hoành giang hồ, trở thành một câu chuyện để đời.

  Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Thế giới của đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân thù, tiếu ngạo giang hồ, bằng tuyệt thế thần công khiến vô số muội muội mê mẩn tâm thần!

  Vũ Hiệp Bất Tử - Dục Hỏa Trùng Sinh!

1