Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Livestream Mau Xuyen Boss Phan Dien La Nu De - De Cuu Di

  Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế

  Đế Cửu Di

  Editor: Tiểu Tín
  Thể loại : hiện đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1 VS 1

  Câu chuyện kể về việc nữ chính lần lượt xuyên qua không gian trong các truyện vào giải quyết các  tra nam tiện nữ, Đầu trang của nữ vương kiêu ngạo xinh đẹp, thánh linh tàn nhẫn của vườn trường, bạo sủng cường phi bễ nghễ, bạo quân lãnh khốc quyền ngự thiên hạ...... Đều là cô ấy! Ngọc diện thư sinh huyết tẩy giang hồ, ác thiếu đế quốc tà mị tuỳ tiện phóng túng, ma đế cuồng ngạo điên đảo chúng sinh, gian thần họa thủy phúc hắc yêu nghiệt...... Đều là anh ấy! Khi cô đem tra nam tiện nữ ngược thành chó, gặp được anh ----.....

1