Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Nhan Sinh Khong Co Neu Nhu Chi Co Ket Qua - Di Giac

  Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

  Di Giác

  Edit: Hắc Trư
  Thể loại: Hiện đại, 1×1.

  Thật sự mà nói Lâm Lập Thu bây giờ không có chút nào trách móc Trương Diệu Quân lúc đó bỏ đi mà không có chút nào lưu luyến, cậu nghĩ rằng bất quá chắc mình chỉ đau khổ một thời gian không nghĩ là đau khổ cả đời.

  Cậu có thể vĩnh viễn yêu một người ở nơi xa xôi, người ấy vĩnh viễn ở nơi đó, thật giống như một tín ngưỡng.

1