Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Tieu Bach Kiem Liep Diem - Dinhchieu

  Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

  ĐinhChiểu

  Vũ trụ vô tận, tinh cầu vài nghìn, cường giả khắp nơi.

  Từ xưa tới nay, trường sinh chính là thứ mà ai cũng truy cầu, nhưng liệu ai đã thành công?

  Cường giả vạn người kính ngưỡng, khuấy đảo phong vân, cuối cùng lại chẳng thể thoát nổi cái chết.

  Hắn là Tà Đế một đời, tỉnh dậy sau vạn năm ngủ say tiếp tục tìm kiếm mục đích của chính mình. 

1