Tác giả
Đang Cập Nhật
 • He Thong Chi Kho Buc Nhan Sinh - Dragons

  Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

  Dragons

  Thể loại: Đồng nhân kpop
  Edit: Lô Vĩ Vi Vi

  Bạn muốn thử nghiệm một loại nhân sinh khác sao?

  [ hệ thống nhân sinh bl]

  1, Hình thức minh tinh -- cúc khang linh +[ vận may siêu cấp ]

  2, Hình thức học tập-- cúc khang linh +[ trí nhớ trời sinh ]

  3, Hình thức bảo mẫu -- cúc khang linh +[ không gian thăng cấp ]

  [ hệ thống nhân sinh bg ]

  1, Hình thức minh tinh -- vận may siêu cấp 

  2, Hình thức học tập -- trí nhớ trời sinh 

  3, Hình thức bảo mẫu -- không gian thăng cấp 

  [ Mời lựa chọn cẩn thận!]

  Choi Ae Young muốn hét lên rằng hệ thống cái đầu em gái ngươi ấy. Đại gia cúc khang linh cái đầu ngươi ấy! Quyết đoán lựa chọn bg!

1