Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Nhat Ai Hoang Phi - Duong Vu Kha An

  Nhất Ái Hoàng Phi

  Dương Vũ Khả An

  Ở vương triều Thủy Hoàng Quốc trong cung cấm có một nàng tam công chúa tên là Dương Vũ Khả An, Nhưng ngay từ khi còn nhỏ thì nàng đã không giống như các tỷ muội của mình mà nàng lại cùng ca ca luyện võ. Cầm kì thi họa thì là " thế gian không ai bì kịp" thảm họa của mọi thảm họa.

  Còn có ở Tây Hà Quốc thì có một nhị hoàng tử Vương Ân Cát Nguyên.Ngày từ khi còn nhỏ thì chàng đã tinh thông binh pháp, võ công đc gọi là đệ nhất cao thủ,

  Tính tình ôn hòa, lạnh lùng

  Cặp đôi này sẽ xảy ra những biến cố j, sẽ ở trong chap nhA

1