Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Day Do Cong Chua Nu No - Giang Son Nhu Hoa

  Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

  Giang Sơn Như Họa

  Thể loại: NP, cao H, 1 nữ nhiều nam, xuyên không
  Editor: Kem Bạc Hà

  Mộ Thiển Thiển không ngờ bản thân chỉ viết bộ truyện cao H thôi mà lại xui xẻo đến mức xuyên không trở thành nữ phụ độc ác - Thất công chúa.

  Nhưng mà nữ phụ sao? Sao lại bị thịt như nữ chủ vậy?

  Những tên nam nhân băng thanh ngọc khiết này không phải là cùng nữ chính dây dưa không rõ sao? Tại sao lại vẫn là xử nam, tinh lực dư thừa như vậy? Lại còn một đám đến muốn tự mình dạy dỗ ta?

  Giường, hồ tắm, núi tuyết, bụi hoa...còn cả những dụng cụ khiến người ta đỏ mặt kia nữa.

  Mặc quần áo thì đều là người tuấn dật vô song, cởi quần áo sao lại biến thành sói rồi?

  Truyện này NP, nữ chính thân mềm thể nhẹ dễ dàng đẩy ngã, các bạo quân, ôn nhu một chút......1 nữ nhiều nam, nam chính mỗi ngưòi đều phúc hắc cường đại, nữ chính có thể phản kháng sao?Cốt truyện và H đều được coi trọng như nhau, tình cảm theo H mà thăng hoa, hiểu mà ha.... *che mặt*

1