Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Thu Kiem Truong An - Han Tung La Thieu Nien

  Thư Kiếm Trường An

  Hắn Từng Là Thiếu Niên

  Đã hai năm từ khi Mạc Thính Vũ một mình một đao rời khỏi Trường An hướng về phương Bắc. Hôm nay, thiếu niên Tô Trường An mang bên mình một cây đao tiến vào Trường An. Từ đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu...

 • Tang Phong - Han Tung La Thieu Nien

  Tàng Phong

  Hắn Từng Là Thiếu Niên

  Thái Tử giết cha, trời giáng đại hoạ, thiên tai đói nghèo xảy ra khắp chốn. Mệnh khất nhi (ăn mày) cùng cực, giữa trời đông rét lạnh nhà tan cửa nát. Là ai cho rằng sống chết có số, phú quý do trời? Thiện ác có báo, nhân quả luân hồi? Tất cả đều là giả dối! Lấy cường khi nhược, đạo nghĩa nằm trong tay cường giả! Vật tranh thiên trạch, sao có công bằng! Chẳng bằng giết hắn cho trời đất mù mịt! Chẳng bằng giết hắn cho trời đất thái bình!

 • Long Tuong - Han Tung La Thieu Nien

  Long Tượng - 龙象

  Hắn Từng Là Thiếu Niên

  Có quần áo lụa là hàng đêm sênh ca sống mơ mơ màng màng,

  Có tướng quân chết trận sa trường Vạn Cốt thành khô tọa.

  Tư thế hào hùng, giường tre tầm đó, chỉ là nỗi khổ nhân gian.

  Triều đình giang hồ, ngươi lừa ta gạt, cuối cùng đất vàng vùi thân.

  Chư phật Long tượng, đầy tớ qua sông, có đi không về.

1