Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Hac Bang Lao Dai Nhi Toan Mao - Hong Nhan Hoa Thuy

  Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

  Hồng Nhan Họa Thủy

  Edit: Luna
  Beta: Tran Yesu
  Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, 1×1, ấm áp, HE.

  Mỗi lần gặp mặt hắn cho ta thân phận khác nhau.

  Lần đầu hắn gọi ta là call boy.

  Lần thứ hai lại xem ta là kẻ năm vùng.

  Lần thứ ba lại thế mà lại nói ta quyến rũ hắn.

  Đi chết đi! ! Ta đường đường là Ngụy gia Thất Thiếu gia, quyến rũ ngươi khác gì ra đường không mang não!

  Nội dung nhãn: hào môn thế gia, hắc bang tình cừu ,vui mừng oan gia ,đô thị tình duyên.

1