Tác giả
Đang Cập Nhật
 • He Thong No Le - Huynh Lao Ta

  Hệ Thống Nô Lệ

  Huỳnh Lão Tà

  Thể loại: huyền huyễn, sắc hiệp, tiên hiệp dị giới, hệ thống

  Thường hay nói rằng lúc nào lòng tham của con người cũng là vô đáy trong một thế giới được xem là vô tận. 

  Nam chính trong truyện  là một kẻ ngốc? Nhưng là một kẻ ngốc được thiên đạo chiếu cố!!!

  Hệ thống Nô Lệ trong tay ta, ai dám không nghe lời!!!

  Nam nô đam mỹ? Là nô lệ của ta!!!

  Nữ nô bách hợp? Là nô lệ của ta!!!

  Tuyệt giắc sai nhân? Là sở hữu của ta!!!

  Tất cả đều là của ta!!!

  Vương Long Thiên ta là Bá Chủ!!! 

1