Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Vo Dao Ngan Nam - Nguyen Thuy Thien Ma

  Võ Đạo Ngàn Năm

  Nguyên Thủy Thiên Ma

  Võ đạo thức tỉnh, tránh bá tinh hà.

  Không sợ gian khổ mà cố gắng chỉ sợ không nhìn thấy hi vọng.

  Mạnh Bạch xuyên đến 1000 năm sau, nhận được một cái hệ thống Chí Tôn võ lâm không tron vẹn, có thể nói đó chính là đồ vứt đi. Tuy nhiên ý chí của Mạnh Bạch cũng không hề mất đi, vẫn kiên định, cố gắng từng bước đi đến đích cuối cùng.

  “Chỉ cần đi về phía trước, cho dù là đi chậm, cuối cùng vẫn có thể đến đích!”

1