Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Me Cung - Nhac Chinh Vu Phong

  Mê Cung

  Nhạc Chính Vũ Phong

  Bởi vì không thể chiụ đựng được thế giới có đầy rẫy những cặp đôi đồng tính luyến ái hắn quyết định tự tử để từ bỏ cuộc sống đầy chán nảy này
  Sau khi chết tình cờ xuyên không đến thời kỳ cổ đại nhập vào thân xác một vị kiếm khách
  Trải qua nhiều cuộc tình hắn thề cã cuộc đời của hắn không gần người luyến ái nữa.
  Nhưng hắn không thể trốn tránh cái cảm giác ấy được.

1