Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Som Chieu - Nhuoc Hoa Tu Thu

  Sớm Chiều

  Nhược Hoa Từ Thụ

  Bạn đang đọc truyện Sớm Chiều của tác giả Nhược Hoa Từ Thụ. Tín Quốc công chúa, tay cầm quyền to, người người e sợ.

  Nếu muốn hối lộ, chỉ có thể đưa ra hai kiểu, công chúa ắt sẽ nhận.

  Một loại là mỹ nữ, nhưng bắt buộc phải giống với Trịnh Mật.

  Loại khác chính là đồ vật đã dùng, nhưng nhất định là do Trình Mật từng dùng.

  Hỏi tại sao lại nhận hai loại này ư?

  Loại đầu tiên, nàng nuôi trong phủ, nhìn cho đẹp mắt

  Loại thứ hai, nàng vứt vào hồ, vứt cho hả giận.

  Bỗng đến một ngày, nàng phát hiện Trịnh Mật vốn mất tích năm năm đã quay về từ lâu.

 • Than Hon - Nhuoc Hoa Tu Thu

  Thần Hôn

  Nhược Hoa Từ Thụ

  Văn án:

  Nếu Tín Quốc công chúa quyền khuynh thiên hạ mà nhận hối lộ thì chỉ nhận hai loại. Một là mỹ nữ, nhất định phải giống Trịnh Mật. Hai là vật cũ, nhất định phải là thứ Trịnh Mật đã từng dùng qua.

  Loại đầu tiên, nàng nuôi trong phủ để ngắm.

  Loại thứ hai, nàng vứt vào hồ, vứt cho hả giận.

  Bỗng đến một ngày, nàng phát hiện Trịnh Mật vốn mất tích năm năm đã quay về từ lâu.

  Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành,...

  Dùng một câu để tóm tắt: Sớm chiều lộng thanh mai

  Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật (Công chúa ngạo kiều x Hoàng hậu giả ngơ)

1