Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Pokemon Vuong Gia Dang Nhap - Phe Ngu

  Pokémon: Vương Giả Đăng Nhập - 神奇宝贝: 王者登录

  Phế Ngư

  Dịch Minh bị hệ thống khóa lại, dùng người chơi thân phận đăng nhập Pokémon thế giới.

  Có hệ thống hắn, thu được BUG bậc đặc quyền, đồng thời cùng lúc đó, Dịch Minh biết được theo vị diện dung hợp tiến độ, Pokémon sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực!

  【 đinh, phát động SSS cấp bậc nhiệm vụ. 】

  【 nhiệm vụ ban thưởng: Sáng Thế thần Arceus! 】

  P/s: Bên trung đã full 277 chương!!!!

1